Startsida Umeå kommun
Belysning

Belysning

Belysningen på Rådhustorget är viktig, inte minst därför att en stad med Umeås nordliga läge har korta dagar under en stor del av året. Belysningen ska ge en känsla av trygghet och säkerhet men ska också erbjuda en stämning och en upplevelse. Torget har fått olika slags ljussättning för att skapa ett vitalt och varierat torgrum. Ambitionen är att ge stadens invånare olika platser med skiftande ljuskaraktär som alla känns trygga och inbjudande kvällstid. Belysningen skall förstärka och tydliggöra torgets olika funktioner, passager och arkitektoniska kvalitéer, och inspirera till att stanna upp, slå sig ner och betrakta eller delta i torgets aktiviteter.

Rådhuset: Torgets utan tvekan viktigaste enskilda komponent är Rådhuset. Med sin symboliska placering som en fond i den södra ändan av Rådhusesplanaden är dess fasad en given komponent i torgets ljussättning.

Finytan: För att ge Rådhuset visuellt spelrum så hålls belysningen på den stenlagda ytan framför lågmäld och väl avbländad. Ett större ljus från båda kortsidor av stenläggningen, som mjukt avtar in mot mitten ger en god balans åt rummet.

Sidoplatserna: För att konstrastera mot finytan så förstärks de två mindre sidoliggande torgytorna som mer intima rum med mindre skala och tydligare kontrast.

Sidostråken: Gångstråken utmed östra och västra sidan av Rådhuset får en funktionsbelysning med parkkaraktär, där armaturerna står placerade tätt mellan träden och låter ljuset strila mellan lövverken.

Fasadbelysning Rådhustorget

Fasadbelysning Rådhustorget