Startsida Umeå kommun
Hur man rör sig över torget

Hur man rör sig över torget

De uppbyggnader som finns idag på torgets västra del tas bort. Även trappstegen framför Rådhuset tas bort och marken höjs. Resultatet blir att man enkelt kan röra sig ner mot Väven och älven. Man får också en bättre kontakt i den riktningen. Det innebär att gågatans miljö och Väven känns som de är närmare varandra.

Kommer man gående längs gågatan så öppnar sig torget på ett stiligt sätt. Tidigt ser vi Orangeriet med sin genomsiktliga del annonsera torget. På vintern lyser kaféet som en stor lykta med människor som sitter där med bra kontakt med folklivet på torget och gågatan. Längre bort ser vi Äpplelunden, ett mjukare rum med lekmöjligheter. När dagens uppbyggda platåer är borttagna kan man tydligt se Väven och hur man kommer närmaste vägen dit. Mitt på torget tronar Rådhuset med sin utlagda nya finyta framför sig, det vi kallar Västerbottensdrällen.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.