Startsida Umeå kommun
Rumslig struktur

Torgets olika delar. Klicka på bilden för att se i ett större format.

Torgets olika delar

1. Finytan

2. Allépromenaderna

3. Orangeriplatsen

4. Äpplelunden

5. Torgram

6. Cykelparkering

7. Handikapparkering

8. Uteservering

9. Talarplats

10. Torghandel

Rumslig struktur