Startsida Umeå kommun
Platser för torghandel

Torghandel

Platser för torghandel kommer att ligga bredvid äpplelunden.

Tekniska nämnden har beslutat att det ska finnas torghandel på torget.  Torghandeln ska utformas så att den ger en upplevelse för torgets besökare men ändå inte hindrar vistelse och andra aktiviteter på torget. Genom en attraktiv utformning ska detta bidra till fler människor vill vistas på torget, vilket gynnar alla, såväl torghandlare som de som besöker torget.