Startsida Umeå kommun
Platser för torghandel

Torghandel

Platser för torghandel kommer att ligga bredvid äpplelunden.

Tekniska nämnden har beslutat att det ska finnas torghandel på torget.  Torghandeln ska utformas så att den ger en upplevelse för torgets besökare men ändå inte hindrar vistelse och andra aktiviteter på torget. Genom en attraktiv utformning ska detta bidra till fler människor vill vistas på torget, vilket gynnar alla, såväl torghandlare som de som besöker torget.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.