Startsida Umeå kommun
Konsert, foto Per Lundgren

Vad kan torget användas till

Rådhustorget ska vara en plats för vardagens möten och stadsliv, men man ska också kunna vara med om något oväntat här. Det kan vara en manifestation, ett uppträdande, loppis eller marknad men också en sällsynt god kopp kaffe. Torget ska vara en plats för alla, även för dem som inte kan röra sig så lätt eller se så bra. Torget ska ha generöst med sittplatser av olika typ och i olika vädersträck. På torget ska man också kunna avläsa årstidsväxlingarna. Belysningen blir viktig under årets mörka halva, och det är också en plats där man upplever årstidernas vårblomning och höstfärg bland platsens träd. Torget är tänkt att ha en indelning i olika ”rum” som gör det varierat och trevligt. Ett par av de ”rummen” är mera möblerade, som Orangeriplatsen och Äpplelunden, medan t ex finytan är öppen och flexibel för att kunna möta olika slags användning.