Startsida Umeå kommun

Tidplan

Här hittar du tidplanen för byggprojektet.

Tidplan hela projektet

Tidpunkt

Händelse2014


hösten

Under hösten pågick en dialog och andra utredningar om teknik, tillgänglighet och kostnader. Resultatet är underlag för det fortsatta arbetet inför ombyggnad av Rådhustorget.2015

 

11 juni

Presentation av förslag till gestaltning för beslut i tekniska nämnden.

Juni–augusti

Konsult/arkitekt arbetar med gestaltningen i detalj.

24 september

Beslut i tekniska nämnden om gestaltningsprogrammet.

19 november

Beslut i tekniska nämnden om orangeriet2016

 

Juni

Byggstart


Ombyggnaden sker i delområden

Tidplan för ombyggnad, pdf

vecka 31–39

Storgatan

vecka 32–04

Ytor vid Standing man, blivande äpplelunden

vecka 32–26

Parkeringsytor vid Swedbank

vecka 32–41

Längs fasad MVG/Swedbank

vecka 33–42

Längs fasad Åhléns

vecka 35–48

Kungsgatan

vecka 37–46

Ytor söder om Rex

vecka 44–32

Ytor runt Rådhuspaviljongen, blivande orangeribyggnaden

vecka 47–27

Torgyta framför Rådhuset

vecka 48–49

Rivning av Rådhuspaviljongen utvändigt

vecka 52

Rivning av Rådhuspaviljongen klar2017


Februari - april

Vinteruppehåll

vecka 23–37

Parkeringsytor vid Åhléns

vecka 32–39

Storgatan

September

Ombyggnad av Rådhustorget klar

September

Den nya orangeribyggnaden klar2018


Våren

Färdiställande av projektet med bland annat plantering av träd.