Startsida Umeå kommun

Kontakt

Lämna synpunkter eller ställa frågor

Har du andra frågor som har anknytning till det här arbetet?
Skicka din fråga till Vasaplans mejllåda, som bevakas kontinuerligt.

vasaplan@umea.se

Direktkontakt

Behöver du komma i direktkontakt med oss som arbetar med projektet, hittar du våra namn och kontaktuppgifter till höger.

Kontakt

Vasaplans mejlbrevlåda

Lena Karlsson Engman (S) ordförande tekniska nämnden
Umeå kommun
090- 16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
vice ordförande tekniska nämnden
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Karin Isaksson, park- och gatuchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Frågor om projektet

Gunnar Teglund, gatuprojektchef
090-16 14 57
070-340 14 57
gunnar.teglund@umea.se

Frågor om kollektivtrafik

Fredrik Forssell, kollektivtrafikchef
090-16 22 36
fredrik.forsell@umea.se

Tor Björkstrand, trafikutvecklare
Länstrafiken i Västerbotten AB
0950-239 05
tor.bjorkstrand@lanstrafikeniac.se