Startsida Umeå kommun
Taflinsparken, Holmsund

Taflinsparken, Holmsund

Ombyggnad av parker

Gator och parker genomför varje år en del ny- och ombyggnader av parker och lekparker i kommunen.

Aktuella parkarbeten

Kommunen lägger mycket kraft och resurser på att hålla våra parker och grönområden vackra och inbjudande. Här brukar vi lägga ut information om vilka parker och lekparker som är planerade att byggas eller byggas om under året. Några av projekten är mer omfattande. Läs om dem under Innehåll.

Kontakt

Lämna synpunkter eller gör felanmälan via webbformulär/app

Michael Holmström
stadsträdgårdsmästare
090-16 14 31
michael.holmstrom@umea.se

Karin Isaksson
teknisk chef
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Anna Flatholm
projektchef
090-16 14 44
070-334 61 44
anna.flatholm@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.