Startsida Umeå kommun

Prata plats

Prata plats är ett projekt där det övergripande syftet är att hitta nya former för att på ett så inkluderande sätt som möjligt prata/föra dialog om Umeås utveckling. Stora delar av Prata plats är en del i det större projektet NIMBY vs Tillväxt (NIMBY står här för ”Not In My BackYard”), som finansieras av Tillväxtverket.

Projektet ska ta fram material och metoder som gör det enklare att "prata plats". Att berätta varför Umeå växer, hur det är tänkt och vilka möjligheter det skapar för oss som bor här.

Mobilanpassad 3D-karta

Ett av verktygen som projektet arbetar med är en mobilanpassning av 3D-kartan. Under hösten 2018 testades ett antal projekt i den nya mobilanpassade kartan. Kommande projekt under 2019 kommer att publiceras här.

Västerteg 34:4 och 4:41 - Samråd detaljplan

Mellan Verkstadsgatan och Bokvägen på Västteg planeras för cirka 380 nya lägenheter för äldre.

Läs mer på projektsidan www.umea.se/vasterteg

Gå direkt till 3D-kartan

Kontakt

Elisabeth Lind
projektledare
090-16 16 02
070-2428142 elisabeth.lind@umea.se

Niklas Forsgren
kommunikatör
090-16 13 24
070-266 18 86
niklas.forsgren@umea.se

Logo tillväxtverket

Sidan har granskats 2019-03-26

Sidans kortadress: www.umea.se/prataplats