Startsida Umeå kommun

Avslutade byggprojekt

2020

 • Ombyggnationen av Carlshöjdsskolan är klar februari/mars 2020.
 • Ombyggnad av Förskolan Haga, sex avdelningar, klar årsskiftet 2019/2020.
 • Förskolan Teleskopet på Tavleliden, sex avdelningar, står klar årsskiftet 2019/2020.

2019

 • Maja Beskowskolan – före detta Östra gymnasiet/Fridhemsgymnasiet har helrenoverats för att skapa en modern skola för framtiden med två skolformer gemensamt. Totalt kommer skolan att ha cirka 1 600 elever, 1 000 på gymnasiet och 600 på högstadiet. Klart hösten 2019.
 • Lundagård samverksanhus – med 10 avdelningar förskola och vård- och omsorgsboende med 60 platser byggs klart hösten 2019.
 • Ombyggnad av entrén på A3 Arena, klar hösten 2019.
 • Förskolan Rosendal öst på stan med sex avdelningar står klar hösten 2019.
 • Utbyggnaden av Förskolan Rymden på teg, till åtta avdelningar, är klar hösten 2019.
 • Förskolan Karusellen i Obbola står klar i början av 2019.
 • Fyra gruppboenden, på Umedalen, Röbäck och Mariehem, står klara 2019.

2018

 • Förskolan Ejderdunet, klart 2018.

2017

 • Nytt samverkanshus på Mariehem, Nordstjärnan, med vård- och omsorgsboenden, förskola och produktionskök, se under Innehåll.
 • Ny förskola på Ålidhem, klar hösten 2017. Förskolan byggs ihop med ett nytt samverkanshus.
 • Förbättringar av arbetsmiljö i Norrlandsoperans lokaler
 • Tillfällig förskola på Berghem, Tomtebo och Haga

2016

 • Ombyggnad av Norra Ålidhemsskolan till evakueringsskola och samverkanshus, läs mer under Innehåll.
 • Ny byggnad för Socialtjänsten med lägenheter och kontor för på Ålidhem.
 • Ny- och ombyggnation av Stöcke förskola och skola.

2015

2014

 • Ny förskola, Hedlunda förskola, Norrlands första offentliga passivhus.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus