Startsida Umeå kommun

Ny förskola i Obbola

Förskolan Karusellen i Obbola har rivits och ersätts av en ny förskola på två plan. Den nya förskolan rymmer fyra avdelningar och ska bland annat innehålla gemensamma ateljéer, rum för våtlek, matsal och pedagogiskt kök.

En ny utemiljö inspirerad av de fyra elementen eld, vatten, luft och jord ska skapas med bland annat pergola, eldstad, vattenrännor och lekytor med sand.

Entreprenör är Nåiden Bygg.

Kontakt

Lars Karlsson
fastighetsförvaltare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 84
lars.karlsson.2@umea.se

Om byggnaden

Adress

Karusellvägen 4
913 41 Obbola

karta (Google maps)

Storlek

cirka 1 010 m² bta

Byggstart

augusti 2017

Byggslut

våren 2019

Kostnad

omkring 30 miljoner kronor

Skisser

ritning på förskola och utemiljö