Startsida Umeå kommun

Ombyggnad av Förskolan Rymden på Teg

Hösten 2018 startade ombyggnaden av Förskolan Rymden på Teg. Det blir tre avdelningar extra, totalt åtta förskoleavdelningar.

Husets karaktär ändras inte, det blir endast mindre fasadändringar som t.ex. sänkning av vissa fönsterposter och en ny entré på husets södra långsida.

Invändigt byts ventilationen ut och vissa bärandeväggar rivs för att skapa en överblick och moderna lokaler. Alla ytskikt byts ut till funktionella och trivsamma material.

Utemiljön utökas för att möta tre avdelningars krav på utrymme och utrustning.

Kontakt

Dylan Jones
bitr. byggprojektledare
Fastighet
090-16 23 92
dylan.jones@umea.se

Om byggnaden

Adress
Vintergatan 2, 904 21 Umeå

Storlek
700 m²

Byggstart
Hösten 2018

Byggslut
Sommaren 2019