Startsida Umeå kommun
Sittplatser på torget

Torget, husets mittpunkt.

Norra Ålidhemsskolan

Norra Ålidhemsskolan har byggs om till evakueringsskola och samverkanshus. Byggnaden rymmer förskola, grundskola, familjecentral och lokaler för föreningsliv.

Skollokalerna på Norra Ålidhemsskolan används som ersättningslokaler för elever vars skolor och förskolor är under renovering. Totalt finns det rum för fyra förskoleavdelningar med plats för 80 barn och grundskola med plats för 500 elever.

Även familjecentral med barnavårdscentral, mödravårdscentral och öppen förskola i finns i huset. I byggnaden finns ett tillagningskök med kapacitet för 800 portioner. Föreningar kan hyra delar av lokalerna via kommunens lokalbokning.

Flexibla lokaler

Skollokalerna kan användas från förskoleklass till årskurs 9 och innehåller slöjd-, hemkunskaps-, bild-, och NO-salar.

Huset har fått en ny mittpunkt i form av ett inomhustorg med sittplatser, bibliotekskur och stora fönster. En gradäng fungerar som ”häng-plats” till vardags och som läktare vid skolavslutningar. Närheten till musiken ger goda förutsättningar för musikarrangemang av olika slag. Det är även förberett för
caféverksamhet på torget.

Hållbara material

I ombyggnationen av Norra Åldihemsskolan har Umeå kommun siktat på att minska energiförbrukningen med 20 procent genom ny takisolering, nya fönster och nytt värme- och ventilationssystem. Byggnaden har även nytt yttertak och nya golv och fönster. Materialen som används vid ombyggnationen är miljövänliga och långsiktigt hållbara.

Byggnadens exteriör är tidstypisk och så mycket som möjligt av den har därför behållits.

Bakgrund Norra Ålidhemsskolan

När skolan byggdes 1978 hette den Ålidhemsskolan och innehöll högstadieskola
och stadsdelsbibliotek. För- och grundskolenämnden beslutade 2005 att lägga ned Ålidhemsskolan och istället bygga ut Kolbäcksskolan (numera Södra
Ålidhemsskolan) till en F–9 skola, stadsdelsbibliotek och fritidsgård.

Sedan Södra Ålidhemsskolan stod färdig 2010 har Norra Ålidhemsskolan under största delen av tiden stått tom. 2014 togs beslutet att renovera och bygga om Norra Ålidhemsskolan till ersättningsskola/förskola och samverkanshus.

Norra Ålidhemsskolan

Norra Ålidhemsskolan

Klassrum

Klassrum, med ljuddämpande vägg (klicka för större bild)

Gradäng med sittplatser på torget

Gradäng med sittplatser på torget (klicka för större bild)

Kontakt

Karin Nylén
fastighetsförvaltare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 40
karin.nylen@umea.se

Mer information

Adress

Humaniststråket 5 (karta)

Fastighetsbeteckning

Odontologen 1

Byggnadsår

1978

Byggstart om- och tillbyggnad

hösten 2014

Byggslut om- och tillbyggnad

hösten 2016

Kostnad om- och tillbyggnad

omkring 120 miljoner kronor

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-08-06

Sidans kortadress: www.umea.se/norraalidhemsskolan