Startsida Umeå kommun

Illustration: White arkitekter

Ombyggnad av Maja Beskowskolan

Före detta Östra gymnasiet/Fridhemsgymnasiet har helrenoverats för att skapa en modern skola för framtiden med två skolformer gemensamt. Totalt kommer skolan att ha cirka 1 600 elever, 1 000 på gymnasiet och 600 på högstadiet. Den nya skolan invigdes 14 september 2019 och heter Maja Beskowskolan/Maja Beskowgymnasiet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att den nya skolan ska att ha en kombination av elitidrott, högskoleförberedande program och yrkesprogram.

Maja Beskowskolan - Miljöbyggnad Silver 2019

Maja Beskowskolan är ett ombyggnadsprojektet (ROT-projektet) som 2019 blev certifierad enligt Miljöbyggnad Silver, vilket visar att byggnaden håller hög klass när det gäller energiåtgång, innemiljö och val av byggvaror vilket granskats av tredje part.

Umeå kommunens nyhet "Maja Beskow är nu en certifierad miljöbyggnad"

Faktablad om certificat Miljöbyggnad i Silver

Maja Beskowskolans är del av ett projekt om klimatneutral ombyggnation

Maja Beskowskolan har varit del i arkiteter Whites projekt om klimatneutral ombyggnation. Klimatberäkning av ombyggnationen av Maja Beskowskolan gjordes som ett verkligt case. Beräkningen visade att återbruk av material och produkter gav lägre klimatpåverkan jämfört med nybyggnad. Även avfallshanteringens klimatpåverkan under ombyggnationen ingick i klimatberäkningen.

Whites rapport "Klimatneutral ombyggnation - WRL 2018:14, 2019-09-17 (pdf)

Maja Beskowskolan på film

Inför att Umeå kommun öppnar upp Maja Beskow hösten 2019 har man, i samarbete med White arkitekter, tagit fram en film med mer information om skolan inför skolstart.

Filmen finns att se via För- och grundskolans YouTube-kanal, länk finns nedan:

Klicka på bilden för större vy. Illustration: White arkitekter

Till skolornas webbplatser

Maja Beskowgymnasiet www.umea.se/maja

Maja Beskowskolan (högstadiet) www.skola.umea.se/majabeskow

Kontakt

Peder Granström
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 45
peder.granstrom@umea.se

Jonas Stenlund
projektledare
Utbildning
Umeå kommun
070-616 24 17
jonas.stenlund@umea.se

Maria Sandström
miljöingenjör
090-16 16 52
073-091 16 52
maria.sandstrom@umea.se

Om byggnaden

Adress: Fridhemsvägen 2

Fastighetsbeteckning: Läroverket 1

Storlek: Nya skolan omfattas av 24 000 BTA m2.

28 000 BTA m2 renoveras av fastighetens totala 34 000 BTA m2.

Byggnadsår: 1957

Kostnad: cirka 510 miljoner kronor

Entreprenör: Rekab

Start för om- och tillbyggnad: september 2017

Klart: Hösten 2019

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-28

Sidans kortadress: www.umea.se/majabeskowskolan