Startsida Umeå kommun

Scharinska villan ligger på Storgatan 65 och byggdes 1904.

Scharinska villan

Scharinska villan har renoverats enligt byggnadsminnesförklaringen. Den utvändiga renoveringen av bland annat tak, fasad och entrébroar, startade i september 2013. Det inre renoveringsarbetet påbörjades i januari 2014 och färdigställdes i mars 2015. Under tiden den inre renoveringen pågått har ingen verksamhet bedrivits i huset.

I renoveringsarbetet har gamla metoder och arbetssätt använts av entreprenörer och konsulter som har god kännedom om antikvariska arbeten. Länsstyrelsen har godkänt alla antikvariska arbeten i huset.

Vad händer nu?

Kommunens verksamheter har inte något behov av lokaler i Scharinska villan. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 26 april 2016 att uppdra till Mark och exploatering vid Umeå kommun att sälja fastigheten till AB Bostaden i Umeå. AB Bostaden tackade nej till att köpa fastigheten för det föreslagna priset, omkring 25 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 13 december 2016 att låta utreda förutsättningarna för en öppen försäljning av Scharinska villan. Utgångspriset sattes till 24 miljoner kronor.

Den 21 mars 2017 fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att sälja fastigheten till företaget Calico nr 9632 AB (Nordiska Centrumhus AB) för 32 miljoner kronor.

Mer information

Historik om Scharinska villan folder från 2015 (pdf)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-11-04

Sidans kortadress: www.umea.se/scharinskavillan