Startsida Umeå kommun

Bakgrund

Scharinska villan i Umeå ritades av arkitekten Ragnar Östberg för affärsmannen Egil Unander-Scharin år 1904.

Läs mer om historiken om Scharinska villan i foldern under "Mer information".

1957

Umeå kommun är sedan år 1957 ägare av Scharinska villan. Syftet med köpet av villan var att den skulle vara ett kårhus för studenter vid Umeå universitet och villan har mellan 1957 och 2015 upplåtits till Umeå studentkårer genom olika avtal.

1982

Länsstyrelsen i Västerbotten utsåg 1982 Scharinska villan till byggnadsminne, vilket innebär att fastighetsägaren måste bevara och restaurera byggnaden stilenligt.

2013

Länsstyrelsen förelade i april 2013 Umeå kommun att restaurera byggnaden. Samrådsgruppen för Scharinska, som bestod av representanter för studentkårerna, politiken och Fastighet på Umeå kommun, har under de senaste åren gemensamt diskuterat och planerat restaureringen.

Den utvändiga renoveringen startade i september 2013 där fasad, balkonger, tak, entrébroar och räcken rustades upp.

2014

Det inre renoveringsarbetet påbörjades 31 januari 2014. Bland annat har tak, lister och kakel återställts till originalskick och konstnärliga utsmyckningar och målningar har tagits fram och bevarats.

2015

I maj 2015 lämnade hyresgästen Umeå studentkår in en uppsägning av hyresavtalet till Umeå kommun.

När en lokal blir ledig undersöker vi enligt Umeå kommuns rutiner i första hand om det finns lokalbehov för kommunens egna verksamheter.

2016

Kommunens verksamheter har inte något behov av lokaler i Scharinska villan. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 26 april 2016 att uppdra till Mark och exploatering vid Umeå kommun att sälja fastigheten till AB Bostaden i Umeå. AB Bostaden tackade nej till att köpa fastigheten för det föreslagna priset, omkring 25 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 13 december 2016 att låta utreda förutsättningarna för en öppen försäljning av Scharinska villan. Utgångspriset sattes till 24 miljoner kronor.

2017

Den 21 mars 2017 fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att sälja fastigheten till företaget Calico nr 9632 AB (Nordiska Centrumhus AB) för 32 miljoner kronor.

Mer information

Historik om Scharinska villan folder från 2015 (pdf)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus