Startsida Umeå kommun
Skissbild ny skolbyggnad Bullmark

Skissbild av den nya byggnaden (Sweco)

Bullmarks skola och förskola

Bullmarks skola och förskola får en ny byggnad på en närbelägen tomt som kommer att innehålla två förskoleavdelningar, förskoleklass till årskurs 3, fritidslokaler, en ny skolrestaurang med produktionskök samt lokaler för hemtjänsten.

Den befintliga skolbyggnaden renoveras och anpassas

När den nya byggnaden är klar flyttas verksamheten dit. Då börjar arbetet med att renovera den befintliga skolbyggnaden, som anpassas för årskurs 4–6. Den befintliga idrottshallen i anslutning till skolan kommer att rivas och ersättas med en ny idrottshall.

Tidplan

Nya byggnader (fas 1)

  • byggstart juli 2020
  • klar senhösten 2021

Anpassning av befintlig skola och idrottshall (fas 2)

  • byggstart januari 2022
  • klar senhösten 2022 (preliminärt)
Nya idrottshall bredvid den renoverade befintliga skolbyggnaden i Bullmark

Nya idrottshall bredvid den befintliga skolbyggnaden i Bullmark, som ska renoveras och anpassas. Skissbild av Sweco.

Kartbild Bullmarks skola/förskola

Kartbild Bullmarks skola/förskola (klicka för större bild)

Kontakt

Erik Öhgren
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 37
erik.ohgren@umea.se

Om byggnaden

Adress
Flodavägen 5
918 92 Bullmark
Karta

Byggstart
Sommaren 2020

Byggslut
Senhösten 2022 (preliminärt)

Entreprenör
Rekab

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus