Startsida Umeå kommun

Ombyggnad av Carlshöjdsskolan

Carlshöjdsskolan renoveras och byggs om. De delar som berörs är kök, matsal, bibliotek och personalytor, totalt 1 500 kvadratmeter. Inga klassrum berörs i det här skedet. Ombyggnaden kommer att pågå till februari/mars 2020.

I ombyggnationen ingår bland annat ytskiktsrenovering och installation för ventilation och el. Köket byggs om till ett tillagningskök. Under byggtiden kommer skolbiblioteket att hålla till på Ålidhemsbiblioteket.

Administrationen och elevhälsan är placerade i en paviljong under byggtiden. Framsidan med huvudentrén är avstängd under byggtiden.

Kontakt

Johan Bäckman
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 78
johan.backman@umea.se

Mer information

Adress
Bärnstensvägen 2
907 41 Umeå
karta (Google maps)

Storlek
cirka 9503 m² (BTA)

Byggstart
maj 2019

Byggslut
februari/mars 2020

Entreprenör
Peab

Ritningar
Situationsplan

Mer information
Mer information om skolan