Startsida Umeå kommun
Klicka på bilden för större vy.

Vy från sydväst, klicka på bilden för större vy.

Förskolan Haga i ny tappning

En ny större och mer ändamålsenlig förskola byggs. Sex avdelningar på två plan där tre avdelningarna på bottenplan blir helt hörselanpassade. I avvaktan på den nya förskolan har verksamheten tillfälliga lokaler uppställda på skolgården.

Umeå kommun strävar efter att bygga hållbart. Byggnaden kommer bland annat att få en låg energianvändning och miljövänliga material kommer att användas.

Fasaden byggs i tegel och trä för att passa in i omgivningen.

Kontakt

Johan Bäckman
byggprojektledare Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 78
johan.backman@umea.se

Sylvain Glos
byggprojektledare Fastighet
Umeå kommun
090-16 24 98
sylvain.glos@umea.se

Mer information

Adress

Utmarksvägen 1
903 45 Umeå

karta (Google maps)

Storlek

cirka 1400 m² bta

Preliminär byggstart

juni 2018

Preliminärt byggslut

senhösten 2019

Entreprenör för bygget

Nåiden Bygg AB

Sidan har granskats 2019-10-28

Sidans kortadress: www.umea.se/hagaforskola