Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Ny förskola på Sandbacka

Förskolan Stengärdan har rivits och på tomten planeras det för en ny förskola i ett plan med fyra avdelningar. Det blir en förskola som möter dagens krav på moderna lokaler.

Kontakt

Patrik Lindqvist
projektledare Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 86
patrik.lindqvist@umea.se

Om byggnaden

Adress
Sandgärdesgatan 2 D
903 46 Umeå
karta (Google maps)

Byggstart
Våren 2020

Byggslut
Hösten 2021

Entreprenör
OF Bygg

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus