Startsida Umeå kommun

Klicka på bilden för större visning.

Skärgårdsskolan renoveras

Skärgårdsskolan i Holmsund renoveras för att skapa plats för fler elever. Skolan ska få moderna och ändamålsenliga lokaler. Arbetet sker i etapper samtidigt som skolverksamheten pågår.

När alla byggnader är färdigrenoverade ska Skärgårdskolan bedriva skolverksamhet från förskoleklass till och med årskurs 3. Storsjöskolan kommer då att ha årskurserna 4–9.

Skärgårdsskolan får även en ny idrottshall.

Etapp 1 (hus 5 och 6)

Nya ändamålsenliga skollokaler har byggts klart i hus 6. Skolan har fått ett nytt kök, nya ytskikt i skolrestaurang samt nytt tak och utbytt ventilation.
Arbetet med etapp 1 blev klart december 2018.

Etapp 2 (hus 4)

Ytskikt har fräschats upp och taket och ventilationen har bytts ut.
Arbetet ska vara klart sommaren 2019.

Etapp 3 (lila i bild)

Mindre anpassningar i hus 3 som ligger i mitten av skolan samt byte av tak och ventilation i de övriga husen. Administrationen finns tillfälligt i Hus 7.
Arbetet ska vara klart årsskiftet 2019/2020.

Etapp 4 (rosa i bild)

Den gamla idrottshallen (hus 8) rivs och en ny, större, idrottshall byggs. Idrottshallen kommer att ha standardstorleken 40 x 20 där en mängd olika idrotter kan utövas.

Idrottshallen ska vara klar våren 2020.

Kontakt

Johan Bäckman
projektledare Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 78
johan.backman@umea.se

Patrik Lindqvist
projektledare Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 86
patrik.lindqvist@umea.se

Om byggnaden

Adress

Solbackavägen 18
913 32 Holmsund

karta (hitta.se)

Storlek

cirka 9 600 m² bta

Byggstart

oktober 2017

Byggslut samtliga etapper

Årsskiftet 2019/2020, idrottshallen är klar våren 2020.

Entreprenör

Rekab

Preliminära planlösningar

Ritningar för etapp 1

Ritningar för etapp 2

Ritningar för etapp 3

Mer information

Mer information om skolan

Bild på tidigare etapper

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-10-28

Sidans kortadress: www.umea.se/skargardsskolan