Startsida Umeå kommun
Skissbild, ny förskole- och skolbyggnad i Sörfors

Visualisering av den nya skolan i Sörfors

Sörfors skola och förskola

Umeå kommun bygger en ny byggnad för skola och förskola på Sörfors skolas/förskolas tomt. Sörfors skola är idag en F–5 skola, men under sommaren 2020 startar arbetet med att utöka skolan med årskurs 6.

Den nya byggnaden kommer att innehålla en förskoleavdelning, förskoleklass till årskurs 2, fritidslokaler, en kombinerad trä- och syslöjdssal och en skolrestaurang där skolans elever kommer att serveras sina måltider. Det nya produktionsköket ska ersätta de två befintliga mottagningsköken.

Den nya byggnaden kommer att byggas i naturliga material som smälter in i området. Byggnaden beräknas stå klar senhösten 2021.

Arbetet börjar sommaren 2020 med att flytta paviljongerna som finns på tomten i dag till fotbollsplanen. Paviljongerna ska användas som evakueringsbyggnader för verksamheten under byggtiden. Planen är att starta byggnationerna av den nya byggnaden till hösten.

Anpassning av befintlig skola

När den nya byggnaden står klar kommer den befintliga skolbyggnaden, som byggdes 1925, att anpassas för årskurs 3–6. Byggnaden kommer att anpassas för dagens tillgänglighetskrav och funktioner. Den kulturhistoriska byggnadens miljö och karaktär kommer att bevaras.

Vi planerar för att eleverna ska kunna vara kvar i området under hela byggtiden. När alla byggnationer är klara kommer paviljongerna att tas bort.

Film om den nya skolan

I filmen kan du se hur vi planerade den nya skolan (film från Sweco):

Kontakt

Erik Öhgren
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 37
erik.ohgren@umea.se

Om byggnaden

Adress
Sörfors 169
905 88 Umeå

Karta (Google maps)

Byggstart
Sommaren 2020

Byggslut
Hösten 2022 (preliminärt)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus