Startsida Umeå kommun
Skiss över Tegs centralskola (White)

Skiss över ny huvudentré och bibliotek (White)

Ombyggnad av Tegs centralskola

Tegs centralskola byggs om och får ny sporthall och bibliotek. Dagens fyra paralleller 7–9 kommer att utökas till sex paralleller, med plats för cirka 600 elever.

Skolan får en ny sporthall som byggs ihop med den befintliga idrottshallen. Den nya hallen kommer att ha plats för cirka 300 personer på läktaren. En solcellsanläggning installeras på taket till den nya sporthallen, som kommer att producera mellan 65 000 till 70 000 kWh/per år, vilket motsvarar knappt 20% av skolans förbrukning.

Skolan får ett nytt bibliotek, som även blir områdets stadsdelsbibliotek. En ny, tydlig och central entré skapas.

Skolan byggs ihop genom en tillbyggnad i två plan som innehåller klassrum. Mottagningsköket byggs om till ett tillagningskök. Trä- och textilslöjdssalar samt hemkunskap flyttas i anslutning till varandra. I övrigt skapas hemområden och pedagogiska anpassningar genomförs.

Skissbild, ny idrottshall Tegs centralskola

Skissbild, ny idrottshall (Arkinova)

Skissbild av biblioteket (White)

Skissbild av biblioteket (White), klicka för större bild.

Skiss av de nya byggnaderna (Sigma Civil AB)

Skiss av de nya byggnaderna (Sigma Civil AB), klicka för större bild.

Kontakt

Patrik Lindqvist
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 86
patrik.lindqvist@umea.se

Om byggnaden

Adress
Målargränd 15
904 31 Umeå

Karta (Google maps)

Byggstart
Våren/sommaren 2020

Byggslut
Våren/sommaren 2022

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus