Startsida Umeå kommun
Skiss Tegs centralskola (White)

Skiss på ny huvudentré och bibliotek (White)

Ombyggnad av Tegs centralskola

Tegs centalskola byggs om och får ny sporthall och bibliotek. Dagens fyra paralleller 7–9 kommer att utökas till sex paralleller, med plats för ca 600 elever.

Skolan får en ny sporthall som byggs ihop med den befintliga idrottshallen. Den nya hallen kommer att ha plats för ca 300 personer på läktaren. Skolan får ett nytt bibliotek, som även blir områdets stadsdelsbibliotek. En ny, tydlig och central entré skapas.

Skolan byggs ihop genom en tillbyggnad i två plan som innehåller klassrum. Mottagningsköket byggs om till ett tillagningskök. Trä- och textilslöjdssalar samt hemkunskap flyttas i anslutning till varandra. I övrigt skapas hemområden och pedagogiska anpassningar genomförs.

Skissbild, ny idrottshall Tegs centralskola

Skissbild, ny idrottshall (Arkinova)

Skissbild av biblioteket (White)

Skissbild av biblioteket (White), klicka för större bild.

Skiss av de nya byggnaderna (White)

Skiss av de nya byggnaderna (White), klicka för större bild.

Kontakt

Patrik Lindqvist
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 86
patrik.lindqvist@umea.se

Om byggnaden

Adress
Målargränd 15
904 31 Umeå
Karta

Byggstart
Våren/sommaren 2020

Byggslut
Våren/sommaren 2022

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus