Startsida Umeå kommun
Bild på Kungsgatan, centrala stan

Ombyggnad av gator och torg

Här kan du läsa om olika gatuprojekt som kommunen arbetar med. Du kan också läsa om trafikomledningar och avstängningar som en del av gatuarbetena leder till.

Kommunen lägger mycket kraft och resurser på att hålla våra gator, torg, cykelvägar och gångbanor i trim. I april brukar vi lägga ut information om vilka gator, gång- och cykelvägar som är planerade att byggas eller byggas om under året. Några av projekten är mer omfattande och de har därför fått egna webbsidor.

Kontakt
Mer information

Här får du veta mer om Trafikverkets vägarbeten, läget på vägarna, rastplatser med mera:

Trafikverkets projekt i Västerbotten

Läget på vägarna

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-21

Sidans kortadress: www.umea.se/gatuarbeten