Startsida Umeå kommun
Lev!

Lev!

Så lyder Sara Lidmans uppmaning till individen. Lev! är också den formella benämningen på den konstnärliga gestaltningen av passagen under Järnvägsallén. Gestaltningen har gjorts till en integrerad del av passagen mellan centrala staden med stadsdelen Haga.

På ett lyhört vis har konstnärskollektivet FA+ utformat en magnifik och mångfacetterad hyllning till en av Sveriges mest betydande författare och opinionsbildare. Sin uppskattning till författaren har allmänheten ytterligare manifesterat igenom att ge platsen det informella poetiska namnet ”Saras tankegång”.

Fakta

Byggherre: Umeå kommun och Trafikverket

Konstnärer: FA+ Gustavo Aguerre & Ingrid Falk

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus