Startsida Umeå kommun
Bild på fordon som lägger ny asfalt

En fordon lägger ny asfalt

Beläggningsarbete

Under sommaren gör kommunen en del beläggningsarbeten på gator och gång-och cykelvägar. Det är både lagning av skador i vägbanan och förbättringsarbeten.

Säsongen startar med löpande drift och underhåll som innebär spricklagning samt inventering och åtgärder av mindre ytor och plogskador. Den nya beläggning på större asfaltytor genomförs till största del i juni.

Vi publicerar en lista på de gator, gång- och cykelvägar som berörs på den här webbsidan under våren varje år.

Titta på Projektkartan.

Berätta om vägsprickor

Det enklaste sättet att berätta om platser med svåra vägskador är att göra en felanmälan. Via kommunens webbformulär www.umea.se/felanmalan eller Felanmälan-appen kan du göra felanmälan dygnet runt.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus