Startsida Umeå kommun
bild på en gata uppdelad i sektioner

Bilden visar hur gatan blir uppdelad med körbana i mitten och trottoarer på vardera sidan.

Filgränd

Filgränd kommer att byggas om till en bostadsgata med 6 meter bred körbana och cirka 2,6 meter breda gångbanor. Tre farthinder kommer att byggas längs gatan. Gatan och gångbanan kommer att avskiljas med kantsten på bådas sidor. Vid garageinfarter samt infarter till parkeringar och bostadsgator kommer avfasade infartsstenar att läggas.

Den nuvarande gatubelysning byts ut till nya med led-armaturer. Gatubelysningen kommer att placeras på östra sidan gatan.

Gatan är klar

201007, uppdatering: Gatan är klar. Belysingen som sitter upp är provisorisk och ska bytas i slutet av oktober.

Klar juni 2020

Ombyggnaden av Filgränd kommer att starta måndag 20 oktober2019 och vara klar 30 juni 2020.

Öppen för trafik men begränsad framkomlighet

Under byggtiden är gatorna öppna för trafik. Vår ambition är att störningarna ska vara så små som möjligt, men vissa tider kommer framkomligheten att vara begränsad. Entreprenör för arbetet är BIMAC som kommer att informera om hur trafik kommer att gå på gatan under byggtiden. BIMAC kommer också att sköta snöröjningen.

Tack för att du uppmärksammar vägskyltning och visar hänsyn!

Kontakt

Umeå kommun
Gunnar Teglund
projektledare
070-340 14 57
gunnar.teglund@umea.se


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus