Startsida Umeå kommun
Kajen, älven och trapporna man kan sitta på.

Den nya kajen blir en härlig plats i älvsnära läge.

Katamarankajen

Ombyggnaden av "katamarankajen" är klar. Även gång- och cykelvägen är klar och det innebär att Strandpromenaden öppnar igen fredag 18 september 2020. Den nya gång- och cykelvägen återfår nu sin status som prioriterat cykelstråk.

Den nya kajen blir en härlig plats där kajen är utformad som ett längsgående belyst trädäck. Samtidigt med ombyggnaden av kajen har vi byggt en ny och bredare gång- och cykelväg på samma plats som tidigare. Den återfår nu sin status som prioriterat cykelstråk. Längs det nya kontorshuset som ligger intill har trappor byggts som man kan sitta på och njuta av utsikten. Utvecklingen av den platsen har Umeå kommun gjort i samarbete med Balticgruppen.

– Det här blir ett lyft för Strandpromenaden och det är en nödvändig förbindelse mellan Konstnärligt campus och parkerna i Staden mellan broarna. Vi är glada att nu kunna öppna ytterligare en älvsnära plats som Umeåborna kan ha både glädje och nytta av, säger Lena Karlsson Engman, tekniska nämndens ordförande.

– Området med närhet till Konstnärligt campus stärker kopplingen mellan Umeå centrum och Universitetsstaden, där vi ser hur framtidens utökade stadskärna växer fram. Samarbetet med Umeå kommun har varit lyckat och det är glädjande att detta vackra och viktiga stråk nu blir tillgängligt för Umeåborna, säger David Carlsson, vd och koncernchef Balticgruppen.

 

En skulptur av en flickas ansikte

Balticgruppen har monterat sin fina skulptur Julia av den spanske konstnären Jaume Plensa.

Tänd belysningen längs gång- och cykelvägen och kajen.

Katamarankajen och gång- och cykelvägen i kvällsbelysning

Kontakt

Lars Nilsson
projektledare
Umeå kommun
090-16 13 69
070-606 14 46
lars.nilsson@umea.se

Mer information

Kajen uppfördes 1940 och byggdes om till dagens utförande 1988. Den har använts mycket sparsamt sedan dess, främst som angöringsplats för en katamaran som tidigare trafikerade sträckan Umeå–Vasa, vilket gav den namnet ”katamarankajen” i folkmun.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-18

Sidans kortadress: www.umea.se/katamarankajen