Startsida Umeå kommun

Ombyggnationen av gatan sker i två etapper. Etapp 1, östra delen mellan Verkstadsgatan och Bokvägen kommer att byggas om under 2017. Till våren 2018 påbörjas etapp 2, från Bokvägen och hela slingan västerut.

Korpralsvägen

Under åren 2017–2019 kommer vi att bygga om Korpralsvägen för att förbättra gatan. Gatan grävs ur, får nytt fyllnadsmaterial, ny beläggning och nya brunnar för avvattning. Gatan utformas med trottoaren på båda sidor större delen av sträckan.

I samband med ombyggnaden förnyar Umeå Energi en del elledningar och Vakin lägger nya vatten- och avloppsledningar.

Beläggningsarbeten startar i slutet på maj

I slutet av maj 2019 kommer beläggningsarbeten att påbörjas på Korpralsvägen.

Öppen för behörig trafik men begränsad framkomlighet

Under byggtiden är gatorna öppna för behörig trafik, det vill säga boende och fastighetsägare. Vår ambition är att störningarna ska vara så små som möjligt, men vissa tider kan framkomligheten vara begränsad.

Grävning för vatten- och avloppsledningar

I samband med byte av vatten- och avloppsledningarna kommer större delen av gatubredden tas i anspråk, på grund av att vi måste gräva djup i gatan för att byta dessa ledningar.

Fastighetsbesiktning

Nitroconsult kommer att utföra kontrollinsatser på berörda fastigheter. De tittar då både in- och utvändigt och dokumenterar skador, sprickor och så vidare innan byggstart. Nitroconsult kontaktar dig före besiktning.

Start i september 2017, klart hösten 2019

Ombyggnationen av gatan sker i två etapper och beräknas starta i september 2017 och pågå till hösten 2019. Etapp 1, östra delen, mellan Verkstadsgatan och Bokvägen kommer att byggas om under 2017. Till våren 2018 påbörjas etapp 2, från Bokvägen och hela slingan västerut.

Kontakt

Hanna Malm
projektledare
Umeå kommun
090 -16 14 09
070-617 13 77
hanna.malm@umea.se

Tore Wikner
projektledare
Vakin
090-16 37 30
070-579 48 70

Sven-Ove Persson
platschef
Bimac, entreprenör
070-580 71 50

Sidan har granskats 2019-11-08

Sidans kortadress: www.umea.se/korpralsvagen