Startsida Umeå kommun

Timotejvägen

Under åren 2019–2020 har vi byggt om Timotejvägen på Västerslätts industriområde i Umeå. Ombyggnaden omfattade sträckan från Blomstervägen i söder till Hissjövägen (väg 363) i norr.

650 meter av gatan har byggts om och 300 meter av gång- och cykelvägen. Gatan är 7,5 meter bred med kantsten mot omgivande mark. Gång- och cykelväg är 4 meter bred.

I samband med ombyggnaden har Vakin lagt nya vatten- och avloppsledningar.

Timotejvägen är klar

Projektet är klart i slutet på oktober 2020. Timotejvägen med den nya gång- och cykelvägen används redan av trafikanterna. Plantering av träd och montering av trafikskyltar pågår.

Till våren kommer ytterligare ett antal träd att planteras men det kommer inte att påverka tillgängligheten av Timotejvägen.

Rött streck visar var gatan ska byggas om.

Ombyggnationen av gatan skett i två etapper. Etapp 1, sträckan mellan Blomstervägen-Industrivägen. Etapp 2, sträckan mellan Industrivägen-Hissjövägen.

Kontakt

Lars Nilsson
projektledare
Umeå kommun
090-16 13 69
070-606 14 46
lars.nilsson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-29

Sidans kortadress: www.umea.se/timotejvagen