Startsida Umeå kommun

Information om bygghändelser

Kaj Johansson åkeri AB är entreprenör

Kaj Johansson åkeri AB har fått uppdraget att bygga om Timotejvägen. Här kommer platschefen att skriva och berätta om vad som händer i projektet.

För din säkerhet - respektera avspärrningar

Vi vill uppmana dig som rör dig på och i närheten av arbetsområdet att respektera avspärrningarna. Grävning, ojämn mark och dålig sikt utgör risker för den som befinner sig inom arbetsområdet. Därför är det inte tillåtet för obehöriga att beträda arbetsområdet. Tack för att du är uppmärksam på vägskyltar och visar hänsyn.

Vecka 25-27

Innan semestern kommer vi att bygga om gatan och gång- och cykelvägen från Industrivägen fram till Förrådsvägen. Sträcka kommer vara avstängd för fordonstrafik.

Vi kommer även att sätta kantsten och bygga om gång- och cykelvägen från korsningen Timotejvägen/Blomstervägen upp till Industrivägen. På den här sträckan kommer gatan att smalnas av och trafiken kan ta sig förbi.

Gång- och cykelvägen på den här del kommer att stängas av och trafikanterna leds om med hänvisningsskyltar.

Vi kommer även asfaltera gatan på en del av sträckan.

Tidplanen är framskjuten på grund av sjukdom. Vi hoppas på förståelse för det och för de hinder som kan komma uppstå under sommaren.

Vecka 48-51, 27 november - 20 december

Från 27 november ändrar vi avstängningarna på Timotejvägen. Avstängning gäller nu från Vallmovägen till hela korsningen på Timotejvägen/Industrivägen.

Ska du från E12:an/Väg 92 till Västerslätt så måste du köra via Bomvägen över till Väg 363.

Vi kommer även att stänga Timotejvägen vid gamla spårområdet utmed VK huset/Swedol för att kunna byta av vatten- och avloppsledning samt spill-ledning som ligger i det gamla spårområdet.

Vårt mål är att kunna öppna hela Timotejvägen före jul, cirka 20 december.

Vecka 43-47, 21 oktober - 22 november

Avstängningarna på Timotejvägen ska flyttas om. Ska man fika något gott på Ullas kondis eller utföra annat ärende i Västerslätts centrum får man köra in från rondellen vid Skolgatan/Timotejvägen på den södra sidan av Ullas kondis.

Avstängningen kommer nu att vara från korsningen Industrivägen/Timotejvägen till korsningen Stråvägen/Timotejvägen.

Vallmovägen kommer vara öppen för genomfart.

Avstängningen gäller från vecka 43-47 sen kommer även Vallmovägen att stängas för genomfart.

Det kommer mer information under vecka 47 gällande avstängningen av Vallmovägen.


Omkoppling av vattenledningar tisdag 17 september

Vi kommer att koppla in provisoriskt vatten på tisdag 17 september med start kl 07. På grund av omkopplingen kommer vattenförsörjningen att vara avstängd mellan kl 07-10. Berörda fastigheter får ett informationsbrev i brevlådan. Vi ber om överseende med de problem som eventuellt kan uppstå på grund av detta.

Timotejvägens avstängning under hösten

Timotejvägen kommer under hösten att vara stängd vid Västerslätts centrum. Den tillfälliga avstängningen sker i tre etapper. Alla näringsidkare i Västerslätt centrum kommer att ha öppet som vanligt under hela byggtiden.

Från nu till i början av oktober stängs Timotejvägen från Blomstervägen och fram till infarten till Västerslätts centrum. Båda parkeringarna är tillgängliga och varuleveranser sker österifrån på Timotejvägen.

Under oktober stängs Timotejvägen från Stråvägen till Vallmovägen. En tillfällig infart skapas till Västerslätts centrum vid kyrkan. Både kunder och varuleveranser kör in västerifrån.

Under november och halva december stängs Timotejvägen av mellan Vallmovägen och Industrivägen.

Ombyggnaden startar vecka 36

Vi kommer börja ombyggnaden av Timotejvägen under vecka 36. Förarbetet medför en kortare avstängningar av vattenförsörjningen. Vi meddelar berörda fastigheter innan det sker.

Timotejvägen kommer vara avstängd för genomfart under byggtiden. Berörda fastigheter kommer att få tillfälliga in- och utfarter. Blomstervägen, Stråvägen, Vallmovägen och Industrivägen stängs för utfart till Timotejvägen.

Gång- och cykelbanan som går parallellt med Timotejvägen kommer vara avstängd för genomfart mellan Blomstervägen och Industrivägen under ombyggnationen. Omledning av gång- och cykelbanan sker via Näckrosvägen.

Kontakt

Lars Nilsson
projektledare
Umeå kommun
090-16 13 69
070-606 14 46
lars.nilsson@umea.se

Prenumerera på nyheter

Vill du få information om Rådhusesplanadens ombyggnad via mejl? Anmäl dig som prenumerant, fyll i din mejladress och klicka på ”OK”. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

När du anmäler dig samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för utskick om Timotejvägens ombyggnad. Läs mer om behandling av din mejladress för denna prenumerationstjänst och dina rättigheter på www.umea.se/prenumeration
behandling
.

Personuppgiftsansvarig:
Tekniska nämnden, 901 84 Umeå

Hantera prenumeration

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus