Startsida Umeå kommun
Bild på Vasaplan

Vasaplan

Vi har byggt om Vasaplan till en modern terminal med ökad kapacitet för bussar så att fler kan resa mer hållbart genom att åka buss.

Ombyggnaden har medfört att det blivit smidigare byten mellan stadsbussar och man behöver bara korsa ett körfält i taget vid passage över Vasaplan. Därmed har trafiksäkerheten blivit bättre och tillgängligheten har ökat. På nya Vasaplan kan du också stämma träff med någon, umgås med vänner eller bara sitta i solen en stund.

Ett fint och levande centrum har stor betydelse i Umeås utveckling. När människor och verksamheter flyttar till Umeå behöver vi se till att staden räcker till för alla. Ombyggnaden innebar också att vi skapat hållbara och effektiva lösningar för el, vatten, värme och avlopp under markytan.

Hela ombyggnaden är nu klar och Vasaplan är anpassad för att klara både dagens och framtidens resenärer.

Nya Vasaplan invigd 22 september 2018

Lördag 22 september 2018 invigdes nya Vasaplan. Invigningstalet hölls av tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman. Petra Berggrund, WSP berättade om gestaltningen och Petter Lindqvist om byggandet av nya Vasaplan. Konstnären Knutte Wester berätta om sin skulptur "I want to be heard, I want to be found". Trots regnet hade ett 60-tal personer sökt sig till lilla torget för att lyssna på talet, delta i tävlingar och prata med oss om kollektivtrafik och hållbart resande.

Veckoinformation

Skanskas platschef har skrivit och berättat om vad som hänt fortlöpande i projektet.

Veckoinformation om Vasaplan

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-23

Sidans kortadress: www.umea.se/vasaplan