Startsida Umeå kommun

Kulturhuvudstadsåret 2014 och Umeå Urban Forum

Samverkansprojektet för gestaltning av Vasaplan är en del av Umeå Urban Forum, som är ett utvecklingsprojekt inom ramen för Umeås utnämning till Europas kulturhuvudstad 2014. I Urban Forum kombineras stadens planering med Umeå 2014:s vision om ”Nyfikenhet och passion – medskapandets konst” och kommunens långsiktiga kulturdrivna utvecklingsplan som sträcker sig fram till år 2050. Satsningen går ut på att stärka människorna, stärka staden, stärka kulturen, stärka norra regionen och stärka det europeiska samarbetet, med målet att stärka kulturens roll som drivkraft för hållbar samhällsutveckling.

Stärka Umeås utveckling mot hållbar stadsbyggnad

Projektet Umeå Urban Forum tar sin utgångspunkt i stadens offentliga rum genom att undersöka hur de fungerar och hur de kan utvecklas för att stärka Umeås utveckling mot en hållbar stadsbyggnad.  Flera av Umeås mest centrala stadsrum är föremål för ombyggnad och finns med i kommunens planer för kommande investeringar. Dessa platser är en del av den spelplan som Urban Forum är tänkt att genomföras på. Det som görs inom Umeå Urban Forum är på så sätt en möjlighet att få ökad kunskap om platsernas gestaltning och funktion inför ombyggnationerna.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus