Startsida Umeå kommun
Pallen

Nivå och Beatrice Hansson

Arkitektkontoret Nivå och konstnären Beatrice Hansson genomförde sitt projekt ”Väntans torg” 17-21 september 2014.

Väntans torg

Mellan 17–21 september kommer en stor mängd pallar att finnas på Vasaplan. Alla är välkomna att använda dem tillsammans med oss. Pallens rörelser över torget berättar för oss hur platsen används och kan användas. Vad gör man med en pall, med många pallar? Sitter på, flyttar runt, bygger med?

Vi är en grupp bestående av landskapsarkitekter, konstnär och fotograf som iscensätter en undersökning inför en kommande ombyggnad av Vasaplan.

Pallen och skissboken

Pallen är en fysisk föränderlig installation som syftar till att undersöka människors beteende på Vasaplan, där pallens rörelser över torget berättar för oss hur platsen används och kan användas. Se ovan.

En sammanfattande skissbok kommer att färdigställas under hösten, där aktiviteterna på Vasaplan finns dokumenterade tillsammans med tankar, skisser och reflektioner från undersökningen.

Pallar på Vasaplan
Kontakt

Åsa Drougge
Nivå landskapsarkitektur AB
070-777 83 45
mejl

Göran Lindberg
Nivå landskapsarkitektur AB
070-777 83 44

Beatrice Hansson
konstnär
070-741 00 25

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus