Startsida Umeå kommun
Filmboxen på Vasaplan, 4-6 september

Filmboxen på Vasaplan, 4-6 september

Nyréns och Sven Blume

Under år 2014, har Blume Film och Nyréns Arkitektkontor gjort Filmen om Vasaplan, tillsammans med Umeås medborgare. Den färdiga filmen är ett viktigt inspel i Vasaplans framtida omgestaltning.

Filmen om Vasaplan

Den 28 oktober 2014 var det premiärvisningen av Filmen om Vasaplan. Filmen berättar om hur Umeås medborgare ser på Vasaplan och dess framtid.

Om du missade premiären kan du se Filmen om Vasaplan och alla andra inspelade filmer här.

Filminspelningen och utställning

Den 4-6 september ägde filminspelningen rum på Vasaplan och i en tillfällig filmstudio. I filmstudion fick förbipasserande göra kortfilmer om platsen: skapa en film utifrån egna upplevelser, tankar eller framtidsvision. Det fanns ett team på plats för att inspirera, tekniskt hjälpa, visa inspirerande filmklipp och lyssna till eventuella funderingar. Alla dessa kortfilmer utgör grundstenarna till Filmen om Vasaplan.

Materialet från filminspelningen visas även upp som skärmutställning i Folkets Hus foajé från 29 oktober till 9 november. Konceptet att göra en film är en unik form av medborgardialog mellan kommunen och Umeås invånare.

Konstnärlig medborgardialog

Umeå kommun har tillsammans med Nyréns Arkitekt- kontor och dokumentärfilmaren Sven Blume utarbetat en helt unik form av konstnärlig medborgardialog om Vasaplans framtid. De filmer som skapats utgör grunden till en utställning om platsen, en idébank inför ombyggnaden samt skelettet till filmprojektet: Filmen om Vasaplan.

Kontakt

Magnus Löfvendahl
landskapsarkitekt
08-698 43 65
magnus.nilsson@nyrens.se

Sven Blume
073-578 88 22 info@svenblume.se

Filmen om Vasaplan. Klicka på bilden för att se alla inspelade filmer.

Filmen om Vasaplan. Klicka på bilden för att se alla inspelade filmer.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus