Startsida Umeå kommun
Vasaplan

Samverkan om gestaltningen av Vasaplan

Umeå kommun är projektägare för uppdraget. Projektet delfinansieras av ett regeringsuppdrag om samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. Detta regeringsuppdrag syftar till att utveckla nya arbetsformer och en helhetssyn på gestaltning av byggnader, platser och landskap. Vasaplan är ett av ett tiotal samverkansprojekt som pågår runt om i Sverige där nya arbetsformer och roller utforskas i planerings- och byggprocesser. Regeringsuppdraget drivs av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum (f.d. Arkitekturmuseet).

Läs mer om Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer på Statens konstråds webb.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus