Startsida Umeå kommun
Bild på Hedlundadungens fontän

Fontänen i Hedlundadungen

Ombyggnad av parker

Gator och parker genomför varje år en del ny- och ombyggnader av parker och lekparker i kommunen.

Aktuella parkarbeten

Kommunen lägger mycket kraft och resurser på att hålla våra parker och grönområden vackra och inbjudande. Här brukar vi lägga ut information om vilka parker och lekparker som är planerade att byggas eller byggas om under året. Några av projekten är mer omfattande och har därför fått egna webbsidor.

Kontakt

Lämna synpunkter eller gör felanmälan via webbformulär/app

Michael Holmström
stadsträdgårdsmästare
090-16 14 31
michael.holmstrom@umea.se

Karin Isaksson
teknisk chef
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Anna Flatholm
projektchef
090-16 14 44
070-334 61 44
anna.flatholm@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus