Startsida Umeå kommun
Umeå växer

Större projekt

Här samlas information om större planerings- och utvecklingsprojekt av allmänt intresse, som inte enbart innehåller information om detaljplaner eller översiktsplaner. Projekten har inte samma reglerade processer eller beslutsordningar som de formella planerna.

Det kan vara

  • samlingssida för planering av större bostadsområden, som är komplexa och t ex innehåller dialogaktiviteter
  • projekt som är i tidiga idéstadier eller utredningsuppdrag som behandlas i projektform
  • utrednings- och planeringsprojekt som först längre fram i tiden leder till detaljplanering
  • sammanhållande studier eller utredningar för ett visst område som sedan inte kräver planläggning för att genomföras, eller som endast i vissa delar leder till planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL).

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus