Startsida Umeå kommun

Tidigare E4 och E12 genom i centrala Umeå ska byggas om till stadsgator

Kommunen planerar att omvandla de före detta europavägssträckorna i centrala Umeå till stadsgator med mer grönska och mer utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Förändringen innebär också nya kvarter med blandad stadsbebyggelse i anslutning till stadsgatorna. Utredningar om den framtida utformningen av stadsgatorna och anslutande mark pågår nu.

Ombyggnaden kan påbörjas först efter 2021 när Västra länken och hela ringleden runt Umeå tätort beräknas vara klar. Det finns dock ännu inget beslut om när ombyggnaden av gatorna ska påbörjas och vilka sträckor som först ska byggas om.

Kommunfullmäktige godkände 27 augusti 2018 ett stadsutvecklingsprogram som beskriver hur omvandlingen av vägarna kan ske, var förutsättningar finns för nya stadskvarter och vilka stadsbyggnadskvaliteter som är viktiga för den tillkommande bebyggelsen.

Kontakt

Thomas Lundgren samhällsplanerare
Övergripande planering
090-16 13 56
thomas.lundgren@umea.se

Karta över det område som projektet Innanför ringleden avser.

Stadsutvecklingsprogrammet omfattar de tidigare E4- och E12-sträckorna och anslutande områden innanför ringleden. Klicka på kartan för att förstora den.

Sidan har granskats 2020-01-29

Sidans kortadress: www.umea.se/innanforringleden