Startsida Umeå kommun
Tomtebo strand - inom 5 kilometersstaden

Tomtebo strand – en ny stadsdel med människa och hållbarhet i fokus

Mellan Tomtebo och universitetsområdet planeras ett nytt stadsdelsområde till ytan jämförbart med centrala Umeå. Ambitionsnivåerna avseende social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är höga. Som grund för planeringen av stadsdelen finns ett hållbarhetsprogram som tagits fram av Umeå kommun tillsammans med sju byggaktörer och tre kommunala bolag.

Vad pågår just nu?

Under 2018 och hittills under 2019 har det gjorts många undersökningar och utredningar kring t ex markförhållanden, naturvärdesinventeringar, dagvatten, buller, bilpooler, trafik, kollektivtrafik etc.

Viktiga frågor i projektet just nu handlar t ex om mobilitetslösningarna - hur vi ska skapa en stadsdel där bilen inte är norm, val energilösningar i området och trafikfrågorna.

Medborgardialogen har inletts på olika sätt. Se under rubriken "Medskapande".

Hållbarhetsprogrammet som togs fram 2017 håller på att uppdateras och ska vara klart i december 2019.

En så kallad strukturplan för området har börjat ritas upp. En strukturplan visar grovt hur gröna korridorer, större vägar och kvarter, parker med mera ska placeras. Detaljplanearbetet har därmed inletts. Förhoppningen är att ett förslag till detaljplan kan vara klar för samråd framåt februari 2020. Men innan dess ska under hösten fler dialoger genomföras. Inbjudningar till dessa sker via mejl till de som visat intresse att delta, vår webb, Kommunhörnan i Väven och via Umeå kommuns facebook-sida.

Planering för hur etappindelning ska se ut har också inletts.

Tidplan

Detaljplanen ska tas fram under 2019 med planerat samråd i februari 2020. Möjlig inflyttning för första etappen: 2023–2024.

Tidplan Tomtebo strand

Klicka på tidsaxeln för större format.

Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC,  PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin.

Kontakt

Johan Sjöström 
projektledare   
090-16 14 21
johan.sjostrom.2@umea.se

Maria Wetterlöv
kommunikatör
090-16 23 12
maria.wetterlov@umea.se

Fakta Tomtebo strand
  • ca 60 hektar – ytan jämförbar med Umeås "centrumfyrkant".
  • Ett av de största bostads­projekten i Umeå med upp till
    3 000 bostäder och 100 000 kvadratmeter verksam­hetsyta.
  • Ligger intill ett av Umeås största och mest dynamiska arbetsplatsområden och ett av de viktigaste rekreations­områdena – Nydalasjön.
Se filmen
Prenumerera

Jag vill få ett mejl när webben är uppdaterad med nya uppgifter.

 

Hantera prenumeration

När du anmäler dig samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka nyheter om Tomtebo strand. Läs mer om vår behandling av din mejladress för prenumerationstjänsten och dina rättigheter.

Sidan har granskats 2019-10-10

Sidans kortadress: www.umea.se/tomtebostrand