Startsida Umeå kommun
Meny
Tomtebo strand - inom 5 kilometersstaden

Tomtebo strand – en ny stadsdel med människa och hållbarhet i fokus

Mellan Tomtebo och universitetsområdet planeras ett nytt stadsdelsområde till ytan jämförbart med centrala Umeå. Ambitionsnivåerna avseende social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är höga. Som grund för planeringen av stadsdelen finns ett hållbarhetsprogram som tagits fram av Umeå kommun tillsammans med sju byggaktörer och tre kommunala bolag.

Vad pågår just nu?

Nu pågår ett intensivt arbete att göra klart förslaget till detaljplan för Tomtebo strand. Trots att området är mycket stort, och att det kommer ta lång tid att bygga ut stadsdelen, har beslutats att göra en sammanhållen detaljplan. Det innebär att den kommer att utformas så flexibel som möjligt, då utvecklingen går fort.

Samtidigt läggs sista handen vid hållbarhetsprogrammet, som även det ska gälla för hela utbyggnadstiden - som kan bli ca 20 år. Hållbarhetsprogrammet ger en övergripande bild av den höga ambitionsnivån när det gäller hållbarhet - social, ekologisk och ekonomisk.

Samråd juni — augusti

Om allt går som det ska, kommer samrådet att inledas i juni och pågå hela sommaren. I Corona-tider kommer vi tyvärr inte kunna genomföra några samrådsmöten - så vi jobbar på alternativa digitala lösningar på webben. Planen kommer också att finnas tillgänglig i Kommunhörnan i Väven, på stadshuset och också på Dialogplatsen, Tomtebo strand. Där kommer man kunna ta en promenad i skogen och få mer information om planen. Vilket förhoppningsvis kan underlätta att lämna synpunkter på detaljplanen.

Tidplan

Tidplan Tomtebo strand

Klicka på tidsaxeln för större format.

Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC,  PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin.

Kontakt

Johan Sjöström 
projektledare   
090-16 14 21
johan.sjostrom.2@umea.se

Maria Wetterlöv
kommunikatör
090-16 23 12
maria.wetterlov@umea.se

Fakta Tomtebo strand
  • ca 60 hektar – ytan jämförbar med Umeås "centrumfyrkant".
  • Ett av de största bostads­projekten i Umeå med upp till
    3 000 bostäder och 100 000 kvadratmeter verksam­hetsyta.
  • Ligger intill ett av Umeås största och mest dynamiska arbetsplatsområden och ett av de viktigaste rekreations­områdena – Nydalasjön.
Se filmen
Prenumerera

Jag vill få ett mejl när webben är uppdaterad med nya uppgifter.

 

Hantera prenumeration

När du anmäler dig samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka nyheter om Tomtebo strand. Läs mer om vår behandling av din mejladress för prenumerationstjänsten och dina rättigheter.

Sidan har granskats 2020-05-26

Sidans kortadress: www.umea.se/tomtebostrand