Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Detaljplanekarta. Klicka för större bild.

Utveckling av Östra dragonfältet

Östra dragonfältet ska exploateras; Bostaden ska bygga två större flerfamiljshus med hyreslägenheter och för att möjliggöra detta ska Umeå kommun dra om ledningar och anpassa gatustrukturen. Samtidigt ska Upab bygga ett nytt parkeringshus på fastigheten Muraren och Umeå kommun ska renovera Östra stallet (och Västra stallet) i anslutning till stadshuset.

Det innebär att antalet parkeringar på stadshusområdet kommer att minska kraftigt, med nästan hälften av platserna. Minskningen av antalet parkeringsplatser startar under våren 2020.

Utvecklingen av Östra dragonfältet ligger i linje med kommunens översiktsplan och handlar om att förtäta staden och bygga fler lägenheter för att möta Umeås behov av fler bostäder.

Ungefärlig tidplan

2020

  • Gatuarbetena pågår maj–december.
  • Bandvagnsgaraget rivs, preliminärt hösten 2020.
  • Ledningarna under de blivande bostadshusen och parkeringshuset flyttas.
  • Renovering av Östra stallet påbörjas.
  • Bygget av bostadskvarteret påbörjas i slutet av 2020 och pågår till 2022.

2021

  • Parkeringshuset står klart 2021/2022.

2022

  • Bygget av bostadskvarteret är klart.
  • Gatorna färdigställs när alla byggnationer är klara (ca. 2022–början av 2023).


Beskriv vad bilden föreställer.

Illustration av bostadskvarteret (White). Klicka för större bild.

Illustration av parkeringshuset (TM)

Illustration av parkeringshuset på kvarteret Muraren (TM). Klicka för större bild.

Östra stallet

Östra stallet renoveras

Kontakt

Hanna Malm
projektledare gatuombyggnad
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 14 09
hanna.malm@umea.se

Erik Lindberg
fastighetsförvaltare (frågor om stallarna och parkeringarna på stadshusområdet)
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 33
erik.lindberg@umea.se

Sidan har granskats 2020-03-19

Sidans kortadress: www.umea.se/ostradragonfaltet