Startsida Umeå kommun

Stadsdelar och områden

Välj och läs mer om det område som du är intresserad av. Hela kommunen, inklusive landsbygden, finns i områdena nedan. Stadsdelsområdena Sofiehem, Gimonäs, Ålidhem och Carlshem hitta du under "Östra delarna".

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus