Startsida Umeå kommun
Umeå växer

Större projekt

Under beteckningen "projekt" finns information om större planerings- och utvecklingsprojekt av allmänt intresse, men som inte kan betraktas som detaljplaner eller översiktsplaner. Det kan gälla tidiga idéstadier eller utredningsuppdrag som behandlas i projektform.

Det kan också vara utrednings- och planeringsprojekt som först längre fram i tiden leder till detaljplanering. Det kan också vara sammanhållande studier eller utredningar för ett visst område som sedan inte kräver planläggning för att genomföras, eller som endast i vissa delar leder till planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL).

Projekten har inte samma reglerade processer eller beslutsordningar som de formella planerna.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.