Startsida Umeå kommun

Tegs centrum

Nu har arbetet med Tegs centrums framtida utformning och innehåll börjat. Inriktningen är att Tegs centrum inklusive området kring gamla E4 och dess trafikplats ska omvandlas till en attraktiv plats med ny stadsmässig bebyggelse och goda kollektivtrafikfunktioner.

I arbetet kommer särskilt följande frågor att utredas:

  • Utformning av en ny trafiklösning för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. Den stora planskilda trafikplatsen för bilar ska byggas bort, med inriktningen att hitta en ny trafiklösning i ett plan.
  • Hur vi skapar den bästa lösningen för nya bostäder, verksamheter, handel och andra centrumfunktioner på den mark som blir tillgänglig vid ombyggnad av trafikplatsen.
  • Utformning av en utvecklad kollektivtrafiknod för bekväma omstigningsmöjligheter mellan stadsbussarnas stom- och lokallinjer och med regionbussar.

Masterstudenter från Arkitekthögskolan har under höstterminen 2018 och med fortsättning under vårterminen 2019 diskuterat och arbetat med framtida scenarion för Tegs centrum som en del av deras utbildning.

Ringleden gör förändringen möjlig

När ringleden är klar skapas möjligheter att bygga om de tidigare europavägarna från genomfartsleder till stadsgator och komplettera med ny bebyggelse. För Teg innebär det att gamla E4:an och de stora trafikplatserna vid Tegs centrum och vid Tegsvägen kan byggas om till mindre gator och korsningar. Då skapas möjligheter och utrymme att nyttja platsen på ett bättre sätt än i dag.

Kontakt

Thomas Lundgren
samhällsplanerare
Umeå kommun
090-16 13 56
thomas.lundgren@umea.se

Aktuellt

Fredag 8 februari:
Alternative Futures //
Visions for Teg

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet bjuder in till presentationer, utställning och diskussioner om Tegs framtid med masterstudenter från Studio 11 på Tegs kyrka. Presentationerna hålls ömsom på engelska och svenska.

Efter presentationerna öppnas en utställning av studentprojekten i Tegs kyrkas foajé. Utställningen går därefter att ta del av på plats under kyrkans öppettider till och med söndag 17 februari.

Tid och plats
Fredagen 8 februari
Drop-in från klockan 13,
Stora salen, Tegs kyrka

Mer information

Läs mer i stadsutvecklingsprogrammet "Innanför ringleden" (pdf, 10 MB)

På sidan 26 står det mer om Teg.

Prenumerera

Vill du få besked via mejl när det finns uppdaterad information om arbetet med Tegs centrum?

Anmäl dig som prenumerant, fyll i din mejladress och klicka på ”OK”. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

När du anmäler dig samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka mejl om arbetet med Tegs centrum.

Läs mer om behandling av din mejladress för denna prenumerationstjänst och dina rättigheter:

www.umea.se/
prenumerationbehandling

Sidan har granskats 2019-02-01

Sidans kortadress: www.umea.se/tegscentrum

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.