Startsida Umeå kommun

Tomtebo strand – en ny stadsdel med människa och hållbarhet i fokus

Mellan Tomtebo och universitetsområdet planeras ett nytt stadsdelsområde till ytan jämförbart med Ålidhem. Tomtebo strand ska länka samman Tomtebo med universitets- och sjukhusområdet och Ålidhem samt bidra till en område som lever över hela dygnet; en blandstad med både bostäder och verksamheter.

Området för Umeås nya stadsdel Tomtebo strand har ett fantastiskt läge intill Nydalasjön. Med närhet till både stora arbetsplatser som universitets‐ och sjukhusområdena och till natur‐ och friluftsområden är det ett attraktivt utvecklingsområde. 

3 000 bostäder och mark för verksamhet

Området planeras för cirka 3000 nya bostäder och en stor del nya verksamhetslokaler, med genomgående fokus på hållbarhet i alla aspekter. Uppskattningsvis kommer ungefär sammanlagt 10 000 personer att bo och arbeta i området när det är färdigställt.

Ett nytt sätt att planera 

Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC,  PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin. Tillsammans har man tagit fram ett hållbarhetsprogram som ska vara ett stöd genom hela processen – från detaljplan till drift. Läs mer om hållbarhetsprogrammet.

Tidplan 

Detaljplanen ska tas fram under 2019 med planerat samråd våren/sommaren 2019. Möjlig inflyttning 2022–2023.


Tidplan Tomtebo strand

Klicka på tidsaxeln för större format.

 

Se filmen om Tomtebo strand

 

Kontakt

Johan Sjöström 
projektledare   
090-16 14 21
johan.sjostrom.2@umea.se

Maria Wetterlöv
kommunikatör
090-16 23 12
maria.wetterlov@umea.se

Mer information
Fakta Tomtebo strand
  • 50 hektar – ytan jämförbar med Umeås "centrumfyrkant".
  • Ett av de största bostads­projekten i Umeå med upp till
    3 000 bostäder och 100 000 kvadratmeter verksam­hetsyta.
  • Ligger intill ett av Umeås största och mest dynamiska arbetsplatsområden och ett av de viktigaste rekreations­områdena – Nydalasjön.
Prenumerera

Välkommen att prenumerera på senaste nytt om Tomtebo strand.

När du anmäler dig samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka nyheter om Tomtebo strand. Läs mer om vår behandling av din mejladress för prenumerationstjänsten och dina rättigheter.

Sidan har granskats 2019-02-26

Sidans kortadress: www.umea.se/tomtebostrand