Startsida Umeå kommun
Tomtebo strand - inom 5 kilometersstaden

Tomtebo strand – en ny stadsdel med människa och hållbarhet i fokus

Mellan Tomtebo och universitetsområdet planeras ett nytt stadsdelsområde till ytan jämförbart med centrala Umeå. Ambitionsnivåerna avseende social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är höga.

Som grund för planeringen av stadsdelen finns ett hållbarhetsprogram som tagits fram av Umeå kommun tillsammans med sju byggaktörer och tre kommunala bolag.

Tidplan

Detaljplanen ska tas fram under 2019 med planerat samråd vintern 2019/2020. Möjlig inflyttning för första etappen: 2023–2024.


Tidplan Tomtebo strand

 

Klicka på tidsaxeln för större format.


Vad pågår just nu?

Under 2018 och hittills under 2019 har det gjorts många undersökningar och utredningar kring t ex markförhållanden, naturvärdesinventeringar, dagvatten, buller, bilpooler, trafik, kollektivtrafik etc. Hållbarhetsprogrammet som togs fram 2017 håller också på att uppdateras. Dialogen med invånare har inletts. Läs mer under "Medskapande". En så kallad strukturplan för området har börjat ritas upp. En strukturplan visar grovt hur gröna korridorer, större vägar och kvarter, parker med mera ska placeras. Planering för hur etappindelning ska se ut har inletts. Efter sommaren kommer arbetet med detaljplanen att börja på ett mer konkret sätt.

Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC,  PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin.

Aktuellt

Den 16 juni var det dialogdag Tomtebo strand. Läs mer

Kontakt

Johan Sjöström 
projektledare   
090-16 14 21
johan.sjostrom.2@umea.se

Maria Wetterlöv
kommunikatör
090-16 23 12
maria.wetterlov@umea.se

Mer information
Se filmen
Fakta Tomtebo strand
  • 50 hektar – ytan jämförbar med Umeås "centrumfyrkant".
  • Ett av de största bostads­projekten i Umeå med upp till
    3 000 bostäder och 100 000 kvadratmeter verksam­hetsyta.
  • Ligger intill ett av Umeås största och mest dynamiska arbetsplatsområden och ett av de viktigaste rekreations­områdena – Nydalasjön.
Prenumerera

Välkommen att prenumerera på senaste nytt om Tomtebo strand.

Hantera prenumeration

När du anmäler dig samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka nyheter om Tomtebo strand. Läs mer om vår behandling av din mejladress för prenumerationstjänsten och dina rättigheter.

Sidan har granskats 2019-06-18

Sidans kortadress: www.umea.se/tomtebostrand