Startsida Umeå kommun

Vad tycker du?

Tomtebo strand ska växa fram i samverkan och med stor delaktighet av umebor och intressenter.

Vi vill göra processen så transparent som möjligt och skapa hög delaktighet i framtagandet av detaljplan och skapandet av en hållbar boende- och livsmiljö. Syftet med delaktigheten och medskapandet är att förmedla och samla kunskap för att kunna skapa en hållbar stadsdel. En stadsdel där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut.

Hur kan du vara med?

Medskapande möten

Det kommer att genomföras workshops och möten under hela processen där vi tillsammans skapar Tomtebo strand.

Dialogplatsen i skogen

Vid parkeringen, i korsningen Olle Fiskares väg/Carlskroken, finns en samlingsplats för delaktighet. Ett konstverk av Jögge "Sur-Olle" Sundqvist finns på platsen. Ett frö. Som gror.  Vad ska det bli? Välkommen att svara på dialogfrågorna där.

Webben

Det finns en portalwebb för Tomtebo strand - www.tomtebostrand.se

Där finns information och via den finns möjlighet att lämna synpunkter och anmäla intresse för dialogen. Ibland länkas till kommunens projektsida www.umea.se/tomtebostrand

Kommunhörnan

I kommunhörnan på biblioteket i Väven finns möjligheter att följa processen i vår utställning på hjul. Där kan du också lämna synpunkter.

Vill du vara med!

Klicka här så får du inbjudningar till workshops och möten.

Inbjudningar kommer också ske via annonser i Västerbottens Kuriren, Västerbottens Folkblad, kommunens Facebook och på utställningen i Kommunhörnan.

Sidan har granskats 2018-11-15

Sidans kortadress: www.umea.se/tomtebostrand/medskapande