Startsida Umeå kommun

Hur använder du området?

Tomtebo strand ligger i ett viktigt rekreationsområde som vi ska hantera varsamt.

Hur använder du området idag?
(flera alternativ möjliga)
Multiple selectionKontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.