Startsida Umeå kommun
Umeå Östra

Foto: Michael Erhardsson

Umeå Östra — ett signum för Umeå

Den 28 augusti 2010 invigdes Umeås nya järnvägsstation, Umeå Östra. Stationen ligger i direkt anslutning till sjukhus- och universitetsområdet. En gångtunnel har byggts under Blå vägen mellan resecentret och universitetsområdet.

Ljus och lättillgänglig

Ambitionen har varit att skapa ett nytt signum för Umeå, ett lättillgängligt resecentra. Den förbipasserande ser in i byggnaden från Holmsundsvägen och materialvalen gör att byggnaden "glittrar" vintertid. Ljusa material, sten, glas och rikligt med belysning har använts.

Byggnaden är inglasad, med en skalkonstruktion av limträ innanför glaset. Resecentret har två våningsplan, på våning två finns plats för kommersiell service, till exempel ett café.

Stor vikt har lagts vid tillgängligheten, våning två kan nås med hjälp av hiss, rulltrappor och trappor. Glaset är reflexfritt, en effekt av det blir att besökarna ser tågen oavsett var i byggnaden de befinner sig.

2008-03-20

Perrongen och Bagaget nya kvartersnamn

Perrongen, Resenären, Bagaget och Biljetten blir namnen på de nya kvarteren vid Umeå Östra. Byggnadsnämnden tog beslutet under onsdagens möte.

Resecentret med tillhörande område kommer att bli det viktigaste resecentret längs Botniabanan. Namnsättningen utgår därför från temat tåg och resande.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.