Startsida Umeå kommun

100. Vasaplan

OBS! Omfattande ombyggnationer av kvarteret Forsete 2013-2015 gör att bilden ovan och beskrivningen nedan inte stämmer med hur det ser ut i dag.

När några avrivna kvarter gav utrymme för en breddning av Skolgatan kunde denna helt nya plats för kollektivtrafik skapas i hjärtat av stan. Genom flyttning av Moritzska gården kunde också det nya stadsbiblioteket lokaliseras hit och med även ett nytt Folkets Hus på plats, skapades optimala förutsättningar för en attraktiv mötesplats.

Mot norr bildar den stora men ljusa Folkets Husvolymen och bibliotekshuset en kraftfull fond. Den kvarterslånga biblioteksbyggnaden, med kontor och lägenheter i de övre våningarna, balanserar Valandhuset på motsatt sida esplanaden, medan fasaden mot Vasaplan lätt kan uppfattas som en baksida.

En galleria som mynnar i Vasaplan kan inte bli misslyckad, inte heller två hotell och ett antal matställen. Sittande på en uteservering i vårsolen kunde man i byggnaderna på Vasaplans södra sida begrunda olika formspråk: ett sirligt utsmyckat blått trähus och ett ljust putsat funkishus (se: VF-huset!) flankerade de två hotellen. Det ena är sinnligt rosaputsat, det andra hade sparsmakad röd tegelfasad, kanske ett estetiskt lån från den före detta varuhusfasaden i gallerians andra ände: hej där Bengt Gate!

Fakta

Mark och vindskydd: VAB, U. Nelson och B. Lidén, (1986, numera rivet)

Hotel Winn: VBB, S. Burman,  Quality Royal Hotel, (1981, numera rivet)

Husritarna, B. Håkansson, Stadsbiblioteket: VBB, (1982, stadsbiblioteket flyttades från huset 2014)

O. Qvarnström, Folkets Hus, (1983)

S. Burman och O. Qvarnström, VBB: (1984)

Vasaplan

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus